Nieuws Algemeen

Medewerking gevraagd: onderzoek naar ‘verdichting’

Het komt vaak ter sprake: we hebben te maken met verdichtingsproblematiek ten gevolge van de invoering van passend onderwijs. Voordat beelden een eigen leven gaan leiden, is het goed om eens te onderzoeken óf er daadwerkelijk sprake is van verdichting en wát daar dan de gevolgen van zijn voor scholen/medewerkers.

In overleg met de Radbouduniversiteit te Nijmegen zijn er twee studenten gevonden, met begeleiding vanuit een betrokken hoogleraar, die met deze vragen aan de gang willen. Het gaat dan om de volgende onderzoekvragen:

  • Is er sprake van verdichting (de laatste vijf jaren) in het speciaal onderwijs
  • Wat zijn de gevolgen voor het werk van onze medewerkers op de scholen.

Om dit onderzoek op heel korte termijn mogelijk te maken, vragen we 3 voormalige cluster 3 scholen en 3 voormalige cluster 4 scholen om mee te doen. Het gaat daarbij om drie leerkrachten per school, die via een interview/onderzoek van 1 uur de gegevens kunnen leveren plus een gesprek met een lid van de CvB om iets te zeggen over dossier-inhouden van kinderen (geanonimiseerd). Het onderzoek kan over een half jaar belangrijke gegevens voor ons allen opleveren.

Wie doen mee?  Start is voorzien in april/mei. Aanmelden kan hier.