Nieuws Onderwijs en Zorg

ZMOLK'ers/LVB

Op 29 maart 2017 hadden we onze laatste landelijke werkbijeenkomst, waarin we gezamenlijk werkten aan een specifieke vraagstelling uit een regio. Een dertigtal deelnemers werkten enthousiast aan deze belangrijke casus, waar we allemaal min of meer mee te maken hebben.

Het vervolg van deze bijeenkomst zal in de regio’s plaatsvinden: er kunnen regionale vragen worden gesteld en er is ruimte om regionale ondersteuning te geven vanuit het project. Er liggen al een mooi aantal vragen, maar speelt er iets specifieks bij u in de regio, is er nog een mogelijkheid om ondersteuning te vragen.

Verder is er de laatste tijd weer voortgang geboekt op allerlei aanpalende terreinen: ‘protocol dwang en drang’, integratie implementatiescan arbeid met nieuwe jeugdmonitor van het NJI, input voor de discussie over leerlingenvervoer bij de VNG, werk van de Lansbrekers aan de problematiek van thuiszitters, regionale kennispraktijknetwerken, werkbijeenkomsten OZA gaat ook over geld.