Nieuws Onderwijs en Zorg

Vroegtijdig Schoolverzuim

In de nieuwe regeling rond de aanpak van Voortijdig School Verzuim (voorheen een regeling, die met name bedoeld was voor het mbo en het vo) is ook het vso opgenomen als deelnemer voor deze aanpak in de regio. In een aantal gevallen doet het vso (naast het pro) ook goed mee in deze regionale aanpak.

Met OCW-Directie MBO bespraken we de situatie van de deelname van het vso. Nog niet overal lijkt dit te lukken. Vragen die naar voren komen zijn: zijn de cijfers goed in beeld (via de RMC-coördinatie)? Zijn er projecten beschreven? Is de deelname van de verschillende partners geregeld? Wordt de financiering goed geregeld? etc.

Het gezamenlijk aanwenden van alle expertise in de regio is in ieder geval essentieel. Aangezien we geen overzicht hebben over de situatie in alle regio’s: mochten er knelpunten zijn i.v.m. deelname van het vso, wilt u dit dan even melden: info@lecso.nl