Nieuws Arbeidstoeleiding

Bijeenkomsten ‘Schakelen van school naar werk’

Afgelopen woensdag 22 maart is de eerste regiobijeenkomst 'Schakelen van school naar werk' verzorgd in Rotterdam. Met een volle zaal en een inspirerende opening door staatssecretaris Jetta Klijnsma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kunnen we spreken van een succesvolle aftrap. Ze was erg verheugd zo’n 80 collega’s uit het vso en pro te mogen begroeten. We hebben haar inspirerende inleiding op video opgenomen en we zullen tijdens de komende bijeenkomsten enkele gedeelten daaruit laten zien.

Wilt u ook volledig op de hoogte zijn van de actuele wijzigingen in de Participatiewet, beschut werk en de Wet Banenafspraak? Wilt u werkgevers en ouders helder kunnen informeren over alle instrumenten, mogelijkheden en kansen voor duurzame arbeidsparticipatie? Bent u benieuwd naar mogelijkheden en kansen voor samenwerking tussen school, gemeente en UWV? Of heeft u een andere belangrijke vraag die u graag wilt stellen aan een panel van deskundigen? Meldt u zich dan hier aan. Er zijn dit voorjaar nog zes regiobijeenkomsten specifiek voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs? Zo’n 500 stagebegeleiders, -coördinatoren, -docenten en mentoren werkzaam binnen deze vormen van onderwijs hebben zich al aangemeld!

De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

  • Breda   donderdag 6 april 09.30 uur – 12.00 uur
  • Roermond   donderdag 6 april 14.00 uur – 16.30 uur
  • Zwolle   donderdag 11 mei 09.30 uur – 12.00 uur
  • Groningen   donderdag 11 mei 14.00 uur – 16.30 uur
  • Amersfoort   donderdag 8 juni 09.30 uur – 12.00 uur
  • Alkmaar   donderdag 8 juni 14.00 uur – 16.30 uur

De bijeenkomsten worden georganiseerd door het Ministerie SZW in samenwerking met het LECSO en de Sectorraad Praktijkonderwijs.