Nieuws Algemeen

Regionale bijeenkomsten sociale veiligheid

Als vervolg op de succesvolle conferentie 'Op Koers! Pak 't beet' van 16 november 2016 over sociale veiligheid voor het (v)so, organiseren LECSO en Stichting School en Veiligheid een vijftal regionale bijeenkomsten.

Staat van het Onderwijs
In de Staat van het Onderwijs van 2015 is één van de belangrijkste aandachtspunten die de Onderwijsinspectie aan het (v)so meegeeft: voorkómen van incidenten. Duidelijk is dat het beheersen en reguleren vaak goed gaat, de geprotocolleerde opvolging na incidenten. Maar veiligheid vergt meer. De inspectie geeft aan dat de kwaliteitszorg nog te weinig cyclisch is en dat op sommige (v)so scholen een risicovol schoolklimaat heerst.

Inzet bijeenkomst
In de bijeenkomsten wordt de expertise van Stichting School & Veiligheid gecombineerd met de expertise van de medewerkers van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samen willen we de beweging inzetten naar de preventieve kant van sociale veiligheid. Het is meer dan het voorkomen van en handelen bij incidenten. Het gaat vooral ook over waarden, basale regels en afspraken, omgaan met elkaar, afstemmen op en in verbinding blijven met leerlingen: pedagogisch vakmanschap dus. Maar ook: hoe leren we onze leerlingen burgerschap? Wat leren ze dan en maken ze daarin vorderingen? Hoe haken sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap en onderwijskwaliteit in elkaar? 

Dit gesprek willen we graag voeren met directeuren en andere belanghebbenden van (v)so scholen. We werken in kleine groepen met actieve werkvormen en een inhoudelijke gespreksleider. We ontwikkelen een gesprekstool, die wordt toegepast in de bijeenkomst, maar die vervolgens ook beschikbaar is om toe te passen in de eigen school om met het team het gesprek voort te zetten.
Wat versta je onder sociale veiligheid, hoe werk je er aan en heb je samen een beeld waar het toe leidt? Daarnaast kunt u enkele praktische producten meenemen: de richtlijn “fysiek beperkend handelen en opleggen vrijheidsbeperkende maatregelen” en de handreiking rond monitoring van de sociale veiligheid voor het (v)so.

Het gaat om kleinschalige regionale meet-ups die een intervisie achtig karakter kennen. We organiseren 5 bijeenkomsten, van 2 à 3 uur,  voor groepjes van ongeveer 20 personen, verspreid over het land.

Data en regio

  • Dinsdag 9 mei 14.00 – 17.00   - Den Haag  aanmelden
  • Donderdag 11 mei 14.00 – 17.00   - Eindhoven aanmelden
  • Dinsdag 16 mei 14.00 – 17.00   - Assen aanmelden
  • Donderdag 18 mei 14.00 – 17.00   - Utrecht  aanmelden
  • Dinsdag 23 mei 14.00 – 17.00 -   Amsterdam aanmelden