Nieuws Arbeidstoeleiding

Het Portaal biedt kwetsbare jongeren betekenisvolle route naar werk

Afgelopen maand hebben we een presentatie gevolgd van het Peel Portaal: een mooi voorbeeld van bundeling van expertise vanuit overheid, ondernemers (bedrijven gaan als vakscholen fungeren) onderwijs, met een duidelijke eigen rol voor de leerling en de ouders (en ondersteunende zorg indien noodzakelijk).

Gemeente, scholen en bedrijfsleven zijn bij elkaar gebracht om te zorgen voor een sluitende transitie van jongeren vanuit vso, pro of ROC Entree richting betaalde arbeid. Alles komt samen: participatiewet, jeugdwet, passend onderwijs, kwaliteitswet VSO, WMO. En het doel: niemand valt uit de groep van 15 tot 23 jaar.

Lees in de bijlage hoe Portaal kwetsbare jongeren toeleidt naar een passende werkplek en ervoor zorgt dat
zij zo mogelijk ook certificaten of een diploma halen. Partners in onderwijs, zorg, arbeidstoeleiding en bedrijfsleven in Helmond geven dit samen vorm via het nieuwe Portaal. Initiatiefnemers Frans Brands van De Korenaer in Helmond en projectleider Bert Engelen vertellen over de eerste stappen die nu worden gezet.
 

ASZ745_sectorkrant7_digitaal_portaal.pdf