Nieuws Arbeidstoeleiding

Banenafspraak onderwijs.

Zoals bekend blijven de sectoren po en vo achter bij de afspraken die voortvloeien uit het sociaal akkoord. Trouw wijdde hier onlangs een artikel aan.
Onze tip aan de vso-scholen met uitstroomprofiel Arbeid: Neem zelf initiatief!! Neem contact op met reguliere basisscholen en scholen in het vo. Het eenvoudigst is het om te starten met reguliere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen als de (v)so-school! Als dat niet het geval is: zoek de dichtstbijzijnde reguliere school op en ga in gesprek.

We kennen voorbeelden van vso-jongeren, die dankzij een stage als hulp-conciërge nu een mooie baan hebben van 25 tot 30 uur op reguliere basisscholen. Zij hebben tijdens hun stage laten zien wat ze in huis hebben, zij hebben nieuwe vaardigheden aangeleerd, er is een baan gecreëerd of in goed Nederlands: een prachtig voorbeeld van job-carving! Ook licht administratieve functies behoren tot de mogelijkheden.

Lees ook dit eerdere bericht over enkele goede voorbeelden banenafspraak.