Nieuws Onderwijskwaliteit

Doorontwikkeling doelgroepenmodel

Het door een aantal schoolbesturen speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel, omarmd door LECSO en breed gepresenteerd op onze regio-bijeenkomsten, vindt steeds meer weerklank. Met name het helder in beeld brengen van de leerling op basis van z’n werkelijke ondersteuningsbehoefte op grond van een aantal heldere criteria, helpt op meerder vlakken.

Samen met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden wordt het model nu verder ontwikkeld in de richting van de ‘gevolgen voor de categorie-bepaling bij een TLV’. In een gezamenlijke bijeenkomst zijn verschillende gehanteerde modellen in diverse regio’s aan de orde geweest en er wordt nu geprobeerd om de belangrijkste elementen te integreren in dit doelgroepenmodel. In mei wordt deze ontwikkeling voortgezet en komen ook de resultaten van een ‘uitvraag’ aan samenwerkingsverbanden po en vo en ook de resultaten van de Monitor (V)SO op tafel.

Hopelijk kunnen we zo gezamenlijk komen tot een eenduidig en breed gehanteerd  instrument, dat leidt tot werkelijk passende plekken voor alle leerlingen op basis van inzichtelijke ondersteuningsbehoeften, via een passende financiering.

Zie ook een eerder bericht: Website landelijke doelgroepen online