Nieuws Onderwijs en Zorg

Werkagenda verbinding onderwijs - jeugd

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen, thuis, op school en in de vrije tijd. Die kansen stijgen als professionals en organisaties samen een passend aanbod van onderwijs, opvoeding, ondersteuning en hulp ontwikkelen. Het realiseren van één kind, één gezin, één plan vraagt van professionals en bestuurders nog veel schakelen. Met elkaar, zodat er één gedeelde missie ontstaat. Met kinderen en hun ouders, zodat voor hen duidelijk is wat ze van de school en van de gemeente kunnen verwachten én wat er van henzelf verwacht wordt. Tussen de professionals in het veld, zodat ze elkaar snel vinden en slagvaardig kunnen zijn.

De Werkagenda verbinding onderwijs -jeugdhulp is er om de regionale samenwerking tussen gemeenten, scholen en aanbieders van jeugdhulp op gang te brengen en te versnellen. Onze experts gaan graag met u in gesprek over uw vraag. Ze kennen de spelregels, de wetgeving en de financiële stromen. Ze hebben de actuele cijfers paraat en weten wat elders al goed werkt. Ze gebruiken beproefde werkvormen om bijvoorbeeld een effectieve werksessie in uw regio te organiseren.

Mail naar info@onderwijsjeugd.nl voor meer informatie.
De flyer is als bijlage bijgevoegd.

Folder Werkagenda verbinding onderwijs - jeugd - mrt 2017.pdf