Nieuws Passend Onderwijs

Regionale bijeenkomsten: maatwerk en flexibilisering

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden en zo thuiszitten te voorkomen, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod? Wat kan er op een reguliere school?  Wat heb je – als regulier onderwijs – nodig van het vso om een dekkend aanbod te creëren? En welke type afspraken wil je maken met partners om inclusiever onderwijs mogelijk te maken? Welke wettelijke ruimte is er voor maatwerkmogelijkheden?

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de PO-Raad organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei.

Wat kunt u van deze bijeenkomst verwachten?
Tijdens deze praktische bijeenkomst krijgt u eerst een toelichting over verschillende vormen van maatwerk. Vervolgens stelt u uw eigen ‘maatwerkprogramma’ samen: welke onderwerpen wilt u verder verkennen? Tijdens de bijeenkomst doet u inspiratie op van praktijkvoorbeelden, zijn er deskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden en is er ruimte voor het onderlinge gesprek en kennisdeling.

Welke vraag heeft u?
Om de bijeenkomst zo veel mogelijk af te stemmen op de vragen die leven in het veld, vragen we u om bij uw aanmelding om uw ‘maatwerk’-vraag mee te sturen. Wij doen ons best de antwoorden op deze vragen zo veel mogelijk terug te laten komen in het programma. Ook kunt u bij aanmelding aangeven of en wanneer u een praktijkvoorbeeld wilt presenteren.

Praktische informatie
Data, tijd & locatie:

  • Woensdag 31 mei 2017, 9.30 – 14.00 uur (Zwolle of omgeving)
  • Donderdag 1 juni 2017, 12.00 – 17.00 uur (Rotterdam)
  • Woensdag 7 juni 2017, 12.30 – 17.30 uur (Helmond)

Voor wie?
Medewerkers van samenwerkingsverbanden. U kunt twee partners (gemeente, jeugdhulp, etc.) of scholen meenemen naar de bijeenkomst. Dit kunt u aangeven bij uw aanmelding.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst.

Aanmelden kan via dit formulier.