Nieuws Algemeen

Examens voortgezet speciaal onderwijs.

Steeds meer leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs doen examen. Een goede zaak volgens demissionair staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

De belangrijkste cijfers uit deze brief op een rij:

  • In 2011 bood 50 procent van de vso-scholen hun leerlingen de mogelijkheid om staatsexamen af te leggen, in 2015 is dat 65 procent.
  • In 2011 werkte 24 procent van de vso-scholen samen met een reguliere vo-school en gaf daarmee leerlingen de mogelijkheid om als extraneus examen te doen, inmiddels biedt meer dan de helft van de vso-scholen die mogelijkheid aan. 40 procent biedt beide mogelijkheden aan tegenover 18 procent in 2011.
  • In 2015 deden 3.440 leerlingen examen, dat is ten opzichte van 2010 een verdubbeling, toen deden 1.719 vso- leerlingen examen.
  • Het aantal vso-leerlingen dat met goed gevolg examen doet, stijgt nog steeds. Dit is een teken dat de kwaliteit van het vso vooruit gaat. Steeds meer vso-leerlingen hebben daardoor een betere uitgangspositie voor het vervolgonderwijs. En dat is goed nieuws.

De volledige brief is als bijlage toegevoegd.
Ook toegevoegd is de brief die de staatssecretaris vorig jaar augustus stuurde met daarop antwoorden op vragen van de Twede-Kamerleden Ypma (PvdA) en Siderius (SP) inzakeexamens in het speciaal onderwijs


beantwoording-kamervragen-over-examens-in-het-voortgezet-speciaal-onderwijs augustus 2016.pdf

kamerbrief-over-examen-het-voortgezet-speciaal-onderwijs april 2017.pdf