Nieuws Algemeen

Netwerkbijeenkomst Gluren bij de Buren

De afgelopen twee jaar hebben de ambassadeurs Sociale Veiligheid vele scholen in het land bezocht. Ze spraken met schoolleiders, schoolbesturen, veiligheidscoördinatoren en vele anderen. Daarbij hebben ze mooie voorbeelden gezien van wat scholen doen om de sociale veiligheid te vergroten. Denk daarbij aan het creëren van prettige en veilige leer- en werkplekken binnen de school. Deze voorbeelden willen de ambassadeurs graag met u delen!
 
Inspireren en verbreden
De middag start met een inspirerende bijdrage van de ambassadeurs, waarin ze terugblikken op de schoolbezoeken van afgelopen twee jaar. Wat voor vragen kwamen ze tegen? Hoe gaan de verschillende scholen om met bijvoorbeeld monitoring? Hoe wordt het veiligheidsplan in praktijk gebracht? Wat zijn daarbij de struikelpunten?
 
Daarna kunt u door middel van een korte pitch kennismaken met een tiental mooie voorbeelden van sociale veiligheid in schoolbeleid en in de schoolpraktijk uit het po, vo, sbo, (v)so en pro. Vervolgens kunt u naar eigen interesse een bezoek brengen aan deze good practices en door een gesprek verdiepen in diverse thema’s, als ook netwerken met uw collega’s. Bijvoorbeeld over een schoolbrede aanpak, polarisatie, sociale media, bestuursbrede aanpak, pedagogisch klimaat én de school die een excellente beoordeling van de inspectie ontving op basis van de sociale veiligheid is aanwezig!
 
Voor wie is de netwerkbijeenkomst interessant?
Schoolleiders, schoolbesturen, directeuren en veiligheidscoördinatoren en iedereen binnen het primair en voortgezet onderwijs die actief wil zijn op het thema sociale veiligheid, is van harte welkom.

Datum en tijd: 17 mei 2017 van 13.00 tot 16.30 uur
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht
Aanmelden: U kunt zich via de website www.schoolenveiligheid.nl aanmelden voor de gratis netwerkbijeenkomst.