Nieuws Onderwijskwaliteit

Eindtoets 2016

Door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is de terugblik Centrale Eindtoets 2016 gepubliceerd. In deze Terugblik wordt onder meer gerapporteerd over het aantal leerlingen bij wie de Centrale Eindtoets in 2016 is afgenomen, de gemiddelde standaardscores, de beheersing van de referentieniveaus en de resultaten op de Centrale Eindtoets 2016, onderverdeeld in jongens en meisjes.

Ook is er een hoofdstuk die de Centrale Eindtoets van 2015 met 2016 vergelijkt. Leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) waren in 2016 niet verplicht om deel te nemen aan een eindtoets po, zo móchten wel mee doen aan de Centrale Eindtoets. Van het  speciaal onderwijs namen 1.058 leerlingen deel aan de eindtoets.

De terugblik is als bijlage toegevoegd. Meer informatie vindt u op de website van het CvTE.
 
 
 

CvTE_PO_terugblik_2016-def.pdf