Nieuws Expertise

Gezocht: professionals in de brede jeugdhulp

De tweede editie van 'Van Wijk tot Wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp, heeft als thema 'Samen Ontwikkelen'. Voor de workshops binnen dit thema zoekt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie duo's van samenwerkende deskundigen die hun ervaringen op het congres van 23 november 2017 willen delen. Én wetenschappers die een korte presentatie willen geven van hun onderzoeksresultaten. Abstracts of voorstellen voor een workshop dienen voor 1 mei ingeleverd te zijn.

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen wij als samenwerkingspartners deze kennis efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

Op 23 november 2017 kunt u als duo van deskundigen een workshop geven over uw samenwerkingsinitiatief tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en/of huisartsenzorg. Werkt u als huisarts samen met een wijkteam, als psycholoog met een intern begeleider, of als psychiater met de gemeente? Vertel op 23 november 2017 hoe u samenwerkt om kinderen en jongeren effectiever hulp te kunnen bieden. Als wetenschapper kunt u een korte presentatie geven van uw onderzoeksresultaten die bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Wilt u hier aan meewerken, dan moet u zich vóór 1 mei 2017 aanmelden. De congrescommissie verzorgt de selectie van de bijdragen en laat half mei weten of uw abstract is geselecteerd. Als u een presentatie geeft en de rest van de dag het congres wilt bijwonen, krijgt u 50% korting op het toegangstarief.

In de bijlages vindt u de flyer van het congres en twee aanmeldformulieren.
Voor meer informatie, klik hier.
 

Flyer Van wijk tot wetenschap 2017.pdf

Formulier-onderzoek-en-wetenschap.docx

Formulier-workshop.docx