Nieuws Passend Onderwijs

Staat van het Onderwijs positief over het (v)so

Veel positieve berichten over het (v)so in het op 12 april gepubliceerde rapport van de inspectie over de staat van het onderwijs 2015-2016. Nog niet eerder hadden zoveel scholen een basisarrangement (96,1%) met ook goede en excellent presterende scholen. Het speciaal onderwijs scoort, door een meer opbrengstgerichte inzet, positief als het gaat om slaagpercentages, gemiddelde examencijfers en resultaten op de rekentoets. Ook uitstroomresultaten en bestendigingsgegevens bevestigen deze stijgende lijn.

De inspectie heeft lovende woorden voor de beroepspraktijkvorming waar scholen in samenwerking met andere partners uit de regio een goed praktijk-en trainingsaanbod organiseren voor hun leerlingen. Ondanks alle ontwikkelingen rond passend onderwijs en de decentralisaties hebben de scholen voor speciaal onderwijs hun kwaliteit verder weten te verbeteren. Dat is een mooi resultaat voor onze sector.

Aandacht vraagt de inspectie voor de continuïteit van onderwijsloopbanen van residentiele leerlingen, de bevoegdheden van leraren, het verbeteren van de verzuimadministratie,  het aantal thuiszitters en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

In de bijlage hoofdstuk 4 van De Staat van het Onderwijs dat over het (v)so gaat.
Meer informatie vindt u hier.

Staat vh onderwijs hfst 4.pdf