Nieuws Onderwijs en Zorg

Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB en/of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren.

Onlangs zijn er vernieuwde handreikingen voor hulp aan slachtoffers vn mensenhandel/loverboys gepubliceerd. Deze handreikingen bieden informatie op het gebied van signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en OM, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), sociale media en seksuele weerbaarheid, en opvang en hulp aan slachtoffers. Ze zijn bedoeld voor professionals in de jeugd-lvb, jeugd-ggz en voor professionals die vanuit wijkteams werken.

Handreikingen op maat gemaakt
De handreikingen komen onder meer voort uit het project ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel en loverboyproblematiek LVB/GGZ'. Het project is een verdieping en vervolg op de resultaten uit de ‘Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’ en het actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ van de commissie Azough. De daarbij ontwikkelde instrumenten zijn in dit project op maat gemaakt voor de groep jongeren met een LVB of psychische problemen en voor wijkteamprofessionals. Een nieuwe handreiking ‘Hoe was jouw dag op internet?’, over sociale media en seksuele weerbaarheid, is ontwikkeld voor professionals die werken met deze doelgroep. In het kader van het project zijn expertmeetings en regiobijeenkomsten gehouden. Tijdens een conferentie op 16 februari 2017 overhandigde de stuurgroep tien aanbevelingen aan Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Klik hier voor de handreikingen.
In de bijlage vindt u de 10 aanbevelingenvoor de aanpak hiervan.
 

10 aanbevelingen_stuurgroepdef.pdf