Nieuws Onderwijs en Zorg

Experimenteren met toekomstplan op InnovatieLAB

Leer met en van elkaar hoe je werkt met een toekomstplan voor een doorlopende ondersteuning voor iedere jongere van 16-tot 27 jaar. Hiervoor wordt op 30 mei 2017 een innovatielab Experimenteren met toekomstplan gehouden.

Het toekomstplan is een goed middel om jongeren te helpen bij een doorlopende ondersteuning, want deze start op tijd en sluit aan bij de motivatie en leefwereld van de jongere. Helder wordt welke ondersteuning nodig is op alle leefdomeinen en wie hierin een rol heeft.

Samen met leerkrachten, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, medewerkers Werk en Inkomen, leerplichtambtenaren en anderen wordt er tijdens deze bijeenkomst gezocht naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe zorg je ervoor dat de jongere zelf een toekomstplan maakt?
  • Werkt het bij alle jongeren?
  • Hoe kan het gebruikt worden om de samenwerking tussen professionals te verbeteren?
  • Kan het netwerk een grote rol spelen bij het opstellen en bij de uitvoering van het plan?
  • Hoe kan het plan bijdragen aan een duurzame ondersteuning?
  • Hoe is het plan te gebruiken bij een beroep op gemeentelijke ondersteuning vanuit WMO, Jeugdzorg of Participatie?

Datum en tijd:  30 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Vechtclub XL, Europalaan 2B in Utrecht
Voor meer informatie klik hier en aanmelden kan hier.