Nieuws Onderwijs en Zorg

Cursus 'Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'

Landelijk Orgaan Onderwijs- en Kinderrevalidatie (LOOK) heeft met medewerking van LECSO, Revalidatie Nederland en de Dutch-ACD de blended learning cursus: ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie’ ontwikkeld.

Doelgroep
De oriëntatie-cursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers voor wie het goed is dat ze kennis hebben van de verschillende diagnosebeelden, ontwikkelingsstoornissen, de gevolgen daarvan voor leren en gedrag. Daarnaast komen de diverse disciplines op school en in de revalidatie aan bod, en bijvoorbeeld classificatiesystemen. Het niveau van de cursus is MBO(+).

Blended learning: zelfstudie module én contactdag
‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie’ bestaat uit twee delen:

  • Een zelfstudiemodule (e-learning), waarin de cursisten in hun eigen tempo de cursus kunnen doorlopen. Dit deel bestaat uit vier hoofdstukken: het landschap van speciaal onderwijs en kinderrevalidatie, de wijze van samenwerking en de rol van ouders hierbij, de gevolgen van een beperking voor leren en gedrag bij een kind en de kansen van ICT bij de begeleiding van deze kinderen. Dit deel wordt afgesloten met een kennistoets.
  • Een contactdag, die alle cursisten verplicht zijn bij te wonen. Hier wordt casuïstiek behandeld en zullen opdrachten uit de e-learning besproken worden. Deze contactdag vindt plaats op maandag 26 juni 2017. Er is nog plek op deze datum, dus schrijf je snel in! Verdere informatie over tijdstip en locatie volgt.
  • De totale studiebelasting ligt rond de 28 uur, waarvan 8 uur centraal tijdens de contactdag.

Kosten cursus  en Account Revalidatie Kennisnet
De kosten voor deze cursus zijn € 245,- incl. BTW. De cursist kan inloggen in de e-learning omgeving nadat deze kosten zijn voldaan. Belangrijk is ook dat de cursisten een account hebben op Revalidatie Kennisnet, aangezien we binnen deze omgeving de cursus aanbieden. Een account is te verkrijgen door een mail te sturen naar info@netwerklook.nl

Aanmelden
Aanmelden voor deze cursus kan door middel van het invullen van het webformulier.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  Marike Willems-op het Veld (LOOK), tel: 030-245 90 90 of mailen naar info@netwerklook.nl.