Nieuws Expertise

Agressietrainingen voor voortgezet onderwijs beoordeeld

Op www.agressietrainingen-vo.nl vindt u een uitgebreide lijst van trainingen voor werknemers in het voortgezet onderwijs gericht op het omgaan met agressie en geweld. Voion heeft bijna 100 agressietrainingen door een deskundigenpanel laten beoordelen op geschiktheid voor het voortgezet onderwijs en de goed beoordeelde trainingen opgenomen in de inkoopwijzer Agressietrainingen-VO.   

Werkgevers en werknemers zijn het erover eens dat docenten en ondersteunend personeel die contact hebben met leerlingen, ouders / verzorgers getraind moeten zijn in het hanteren van agressie en het inzetten van de-escalatietechnieken. Professioneel omgaan met ongewenst gedrag kan immers voorkomen dat een situatie uit de hand loopt en ernstige incidenten kunnen zodoende worden voorkomen. Dit is een van de maatregelen beschreven in de Arbocatalogus-VO, die scholen kunnen nemen in het kader van agressie en onveiligheid. Om het scholen makkelijker te maken een goede training te vinden die aansluit bij de situatie in het voortgezet onderwijs is de inkoopwijzer Agressietrainingen-VO opgesteld.   

Beoordeeld door deskundigen
De trainingen in de inkoopwijzer Agressietrainingen-VO zijn gericht op het verbeteren van de competenties en professionalisering van werknemers in het voortgezet onderwijs. De trainingen zijn door opleidingsdeskundigen beoordeeld op:

  • Inhoud en didactische opzet;
  • Kwaliteit van de uitvoering;
  • Professionaliteit en ervaring van het bureau;
  • Aantoonbare ervaring met agressietrainingen in het onderwijs  
  • Voor een verantwoording van de beoordelingscommissie, de gehanteerde selectiecriteria en kwaliteitseisen, kunt u het rapport ‘Verantwoording Inkoopwijzer Agressietrainingen-VO' raadplegen.   

De voordelen op een rij:

  • Snel inzicht in kwalitatief goede trainingen die aansluiten bij de agressieproblematiek in het voortgezet onderwijs
  • Aanbieders met aantoonbare ervaring voor de vo-sector
  • Handige selectiemogelijkheid op te trainen vaardigheden
  • Het bespaart u veel uitzoekwerk
  • Gratis toegankelijk via www.agressietrainingen-vo.nl. 

Tips voor inkopers
Ondanks het feit dat de inkoopwijzer de beste trainingen in kaart brengt, adviseren wij u om de informatie in de Inkoopwijzer altijd te verifiëren, bijvoorbeeld door nader onderzoek te doen naar een bepaalde aanbieder bijvoorbeeld door documentatie op te vragen, referenties na te trekken, etc. Meer aandachtspunten en tips die u kunt gebruiken bij het inkopen van een trainingsprogramma vindt u in de inkoopwijzer.