Nieuws Arbeidstoeleiding

Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Er is een nieuwe overgangsregeling voor bevoegdheden docenten beroepsgerichte vakken vmbo (i.v.m. nieuwe profielen) verschenen. Dit kan ook relevant zijn voor docenten in het vso, die intensiever gaan samenwerken of zelfs gaan fuseren met een vo-school en tegen bevoegdheidsproblemen oplopen.

In de bijlage vindt u het volledige besluit tot wijziging van het Besluit bekwamheidseisen onderwijspersoneel.

stb-2017-121 ovg.bevoegdheid vmbo.pdf