Nieuws Onderwijs en Zorg

Gemeenten verwachten forse tekorten in het sociaal domein

Gemeenten verwachten forse tekorten in het sociaal domein. Dat blijkt uit een kort onderzoek dat afgelopen maand is uitgevoerd naar de nieuwe uitgaven van gemeenten aan het sociaal domein in relatie tot de extra inkomsten in de periode 2014 - 2019. In het onderzoek is ook bekeken of dit de continuïteit van zorg en ondersteuning zal beïnvloeden.

Het onderzoek is gestart in opdracht van de VNG en de NDSD na verschillende signalen van gemeenten dat ze niet ‘uitkomen’ met de rijksmiddelen voor het sociaal domein.

Tekorten
Ruim 90 gemeenten hebben zich gemeld met tekorten van soms meer dan 20% waarbij als overkoepelend knelpunt de omvang en het tempo van de veranderingen als oorzaak wordt genoemd. Dit is gekoppeld aan het tempo waarmee de financiële kortingen uit het regeerakkoord (2012) worden doorgevoerd.

Beleid en sturing
Onderzoeksbureau AEF constateert ook dat het in meerdere gemeenten nog ontbreekt aan een helder beleid en sturing op de financiële effecten.

Aanvullende ondersteuning
De VNG gaat in gesprek met het Rijk om aanvullende ondersteuning voor gemeenten te organiseren. Het huidige kabinet moet immers het sociaal domein ‘zonder gaten’ overdragen aan het volgende kabinet.

Meer informatie hierover vindt u op de site van de VNG.