Nieuws Passend Onderwijs

Intensieve samenwerking/integratie so-sbo-bao

Op donderdag 21 september 2017 vindt de tweede bijeenkomst 'Doorontwikkeling Passend Onderwijs' plaats. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 20 januari.

De bijeenkomst is bestemd voor leidinggevenden en bestuurders van bao, sbo en so (cluster 1, 2, 3 en 4) en samenwerkingsverbanden. Partners waarmee intensief wordt samengewerkt, zoals een gemeente, zijn eveneens van harte uitgenodigd.

Na een kort welkom wordt een introductie gegeven op de stand van zaken in het land, mede in het licht van het Onderwijsverslag en mogelijk nieuw kabinetsbeleid. OCW en de Onderwijsinspectie worden uitgenodigd om te reageren op de ontwikkelingen met betrekking tot integratie so-sbo-bao en de bestaande initiatieven. Ook wordt het ondersteuningstraject, dat door de PO-Raad en het NCOJ gezamenlijk wordt uitgevoerd, kort toegelicht.

Daarna gaat de aandacht vooral naar de praktijk van samenwerking. In twee rondes kunt u deelnemen aan:

  •      Presentaties van interessante praktijkvoorbeelden
  •      Uitwisselingstafels om het over uw eigen plannen of initiatieven te hebben
  •      Werksessies over veelgenoemde ontwikkelvragen, zoals:
  • Op basis waarvan kunnen leerlingen in zo’n geïntegreerde voorziening voor gespecialiseerd onderwijs geplaatst en gegroepeerd worden?
  • Wat vraagt zo’n integrale voorziening voor gespecialiseerd onderwijs van (de competenties van) leerkrachten?
  • Hoe kunnen de bestuurlijke-, organisatorische- en financiële voorwaarden gerealiseerd worden ten behoeve van deze integratie van voorzieningen?

aanmelden kan hier.

Datum en tijd: 21 september 2017 van 10.00 - 16.00 uur.
Locatie De Glazen Ruimte, Straatweg 1b/c, 3604 BA Maarssen (NB dit is nieuwe ruimte).