Nieuws Onderwijs en Zorg

Expertmeeting veiligheidsbeleving EMB-leerlingen

Op disndag 16 mei vindt er een expertmeetingplaats waarin gesproken wordt over de mogelijkheden om de veiligheidsbeleving van EMB-leerlingen in beeld te brengen. Deze Expertmeeting heeft tot doel om tot een compacte set van vragen te komen die zicht geven op de veiligheidsbeleving van EMB-leerlingen (via ouders en/of leerkrachten). Daarbij zal ook aan de orde komen wat de mogelijkheden zijn om deze vragen in te passen in bestaande werkwijzen, vragenlijsten of instrumenten.

Datum en tijd: dinsdag 16 mei 2017 van 10.00 - 12.00 uur (met broodje na afloop)
Locatie: Aïdadreef 4 in Utrecht (gebouw van LECSO en PO en VO-raad
Voor informatie mail naar m.bosdriesz@schoolenveiligheid.nl
In de bijlage treft u de agenda en achtergronden aan.

 

Agenda en informatie Expertmeeting.docx