Nieuws Onderwijskwaliteit

Extra werksessies digitale leermiddelen EMB

Vanwege de grote belangstelling zijn er twee extra werksessies  'Digitale leermiddelen EMB' gepland. In deze werksessies kunt u ideeën opdoen voor digitaal lesmateriaal uit leerroute 1. Ook is er aandacht voor het uitwisselen van kenis en ervaring en voor het zelf maken van lesmateriaal. Met leerlingen uit leerroute 1 worden leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 2 jaar bedoeld, IQ van 0 tot 20.

De extra werksessie vinden plaats op woensdag 11 oktober 2017 en maandag 13 november 2017. Beide keren van 13.00 tot 16.30 uur.
Locatie: kantoor LECSO Aïdadreef 4 in Utrecht.

De werksessies zijn hetzelfde dus meld u maar aan voor 1 werksessie. De werksessies zijn bedoeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten, therapeuten en andere betrokkenen die werken met deze doelgroep. Enige affiniteit met ICT is gewenst. Het is nodig een eigen laptop of tablet mee te brengen.
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar a.geerts@hubnoordbrabant.nl.

Er is gekozen voor een centrale vindplaats van digitaal lesmateriaal voor EMB, dat aansluit bij de bestaande leerlijnen (Plancius). Je kunt alvast een kijkje nemen op emb.wikiwijs.nl.
Daarnaast is er een communicatieplatform “versnellingsvraag EMB” opgericht waarin leerkrachten en andere betrokkenen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en dingen kunnen delen. Je kunt jezelf aanmelden voor dit platform door een mail te sturen naar h.geitenbeek@lecso.nl.

Aanmelden:
voor 11 oktober 2017 kan hier.
voor 13 november 2017 kan hier.