Nieuws Expertise

Gewoon Speciaal ICT

Op woensdag 7 juni is er een netwerkbijeenkomst voor ICT-coördinatoren en coaches binnen het speciaal onderwijs. Deze bijeenkomst van Gewoon Speciaal ICT vindt plaats bij Stip VSO, Europalaan 89, 3526 KP Utrecht van 13.00 tot 16.30 uur

Gewoon Speciaal ICT is een landelijk netwerk van en voor ICT-Coördinatoren en iCoaches in het Speciaal Onderwijs. Binnen dit netwerk worden door de deelnemers kennis, ervaringen en “good practice” uitgewisseld m.b.t. gebruik van ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.
De organisatoren van deze bijeenkomst, Elle Peters en Thierry Koningstein hebben ruime ervaring op het gebied van Speciaal Onderwijs, netwerken en ICT. Zij nodigen u voor deze bijeenkomst uit om onderling samen op interactieve wijze expertise te gaan delen.

Tip: Bring Your Own Device
Hier kunt u zich voor deze bijeenkomst aanmelden.