Nieuws Algemeen

Van vrijwillig naar nieuw lerarenregister

Vanaf 1 augustus 2018 start de registratie in het nieuwe lerarenregister. Om het nieuwe register zorgvuldig te kunnen inrichten, bouwen en uitrollen én om de beroepsgroep daarin mee te nemen, heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten de komende anderhalf jaar alle focus, menskracht en energie op het nieuwe register te richten. Dat betekent dat de mogelijkheid om in te schrijven in het vrijwillige register en de mogelijkheid om professionaliseringsactiviteiten ter validering aan te bieden vanaf 1 augustus 2017 beëindigd wordt.

Wat betekent dit voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten?

  • Voor het nieuwe register worden nieuwe valideringsregels opgesteld. Reeds gevalideerde professionaliseringsactiviteiten moeten straks aan de hand van die nieuwe criteria beoordeeld worden. De ervaringen die met het aanbieden en valideren bij het vrijwillige register zijn opgedaan worden daarbij meegenomen. Aanbieders zijn van harte welkom daarover mee te denken.
  • Leraren die geregistreerd staan kunnen ook na 1 augustus hun activiteiten in het vrijwillige register blijven bijhouden. Zij kunnen hun portfolio straks meenemen naar het nieuwe register. Om deze reden blijven activiteiten die voor 1 augustus 2017 zijn gevalideerd, geldig tot 1 augustus 2018.
  • Vanaf 1 augustus 2017 is het niet meer mogelijk nieuwe activiteiten ter validering aan te bieden. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk content uit het vrijwillige register te migreren naar het nieuwe register. Nog openstaande verzoeken van aangeboden activiteiten ter validering worden afgehandeld.