Nieuws Onderwijs en Zorg

Toekomstcoach MEE NL

MEE NL heeft jarenlang ervaring in het activeren van mensen met een beperking door de eigen kracht en het sociale netwerk te versterken. De Toekomstcoach van MEE ondersteunt jongeren met een beperking specifiek bij een soepele overgang naar volwassenheid. De toekomstcoach kan ingezet worden als de verbindende schakel tussen alle partijen, biedt de jongere een vertrouwde basis om op terug te vallen en bewaakt voor iedereen de samenhang.

In de bijgevoegde folder Toekomstcoach vindt u meer informatie hierover. Of neem contact op met uw regionale MEE-organisatie.

MEE_Toekomstcoach_2.pdf