Nieuws Arbeidstoeleiding

Schakelen van school naar werk

Ruim 600 collega’s uit vso- en pro-scholen bezoeken deze periode één van de voorlichtingsbijeenkomsten Schakelen van School naar Werk. Er is nog een mogelijkheid om aan te melden voor de bijeenkomsten te Amersfoort en Alkmaar op 8 juni a.s.

De presentatie van het Ministerie van SZW over de participatiewet en ‘nieuw beschut werk’ levert de collega’s veel duidelijkheid. Tijdens de bijeenkomsten is ruim gelegenheid voor een vragenrondje, waarbij vertegenwoordigers van het ministerie van SZW, UWV, Gemeente en Onderwijs antwoord geven op de vragen die nog leven. De vragen die niet direct van een antwoord kunnen worden voorzien, zullen worden beantwoord op www.hetkan.info.

De bijeenkomsten worden afgesloten met een praktijkvoorbeeld van regionale samenwerking. Het ministerie van SZW is met ons zeer te spreken over de opkomst bij deze bijeenkomsten: er is duidelijk behoefte aan. Lees ook ons bericht over het ‘tienpuntenplan’, dat de samenwerkende werkgeversorganisaties hebben aangeboden aan de Tweede kamer. Een duidelijk signaal van de werkgevers: “Ontzorg ons, hou nou eens op met die nieuw gecreëerde bureaucratie en laten we er eens snel voor zorgen dat meer leerlingen uit vso en pro hun weg vinden naar een betaalde baan”.

LECSO geeft al jaren aan dat de oplossing daarvoor in de praktische regionale samenwerking gevonden kan worden  , waarbij de in opdracht van LECSO ontwikkelde implementatiescan een uitstekend hulpmiddel kan vormen. Zorg er dus voor dat het regionaal netwerk op orde is. Onze boodschap daarbij aan onze vso-scholen: Werk samen, opereer niet in je eentje in de regio, maar opereer als samenwerkend vso en pro richting gemeente en bedrijfsleven. De basis daarvan vinden onze leden in de publicatie “Het VSO maakt een VUIST”