Nieuws Arbeidstoeleiding

Tienpuntenplan VNO-NCW

'Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor jongeren die nu vanuit het speciaal onderwijs vaak thuis komen te zitten.’ Dat schrijven werkgeversorganisaties MKB-Nederland, LTO Nederland en VNO-NCW in een tienpuntenplan dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het plan is gebaseerd op de praktijkervaringen van ondernemers in de afgelopen twee jaar met de ‘Banenafspraak’. Volgens Aart van der Gaag, die de uitvoering van de Banenafspraak aanjaagt namens de organisaties, is het eigenlijk een ‘klein wonder’ dat, ondanks alle Kafkaëske toestanden, er al zoveel mensen aan de slag konden in het bedrijfsleven de afgelopen twee jaar.

“Nu werken alle 35 arbeidsmarktregio’s en 388 gemeentes op een verschillende manier waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 km verderop. Alleen door te zorgen voor 1-loket en overal dezelfde aanpak kan meer voortgang worden geboekt. Overheidsregelingen die het mogelijk moeten maken dat deze mensen aan het werk komen moeten worden gestroomlijnd,” aldus Van der Gaag.

Wij zullen op korte termijn weer in gesprek gaan met het ministerie van SZW en de gezamenlijke werkgevers om verder gestalte te geven aan uitvoering van participatiewet en banenafspraak, met het tienpunten plan van de werkgevers als een steun in de rug en een vraag om ondersteuning.

Lees hier het Tienpuntenplan.