Nieuws Algemeen

Fluisterzacht en haarzuiver

Woensdag 17 mei is het boek 'Fluisterzacht en haarzuiver, cultuureducatie voor kinderen met een beperking' op de Alphons Laudyschool te Amsterdam gepresenteerd en aangeboden aan Monique Vogelzang, inspecteur generaal van het onderwijs.

In ‘Fluisterzacht en haarzuiver’ verkent auteur Dirk Monsma het kunstonderwijs op speciale scholen. Hij is in gesprek met kinderen en jongeren die dankzij kunst zich boven verwachting ontwikkelen. Hij luistert naar hun verhalen en laat hun ouders en docenten aan het woord.  Vanuit deze bevindingen schetst hij stappen die speciale scholen kunnen zetten om het onderwijs naar een hoger plan te tillen.
Het boek is van foto’s voorzien door Rinie Bleeker, docent fotografie in het regulier én speciaal onderwijs.
Kijk op de website van het LKCA voor meer info over kunst- en cultuuronderwijs in het (v)so.