Nieuws Algemeen

Sociale Veiligheid

De eerste regionale bijeenkomsten rond sociale veiligheid zijn inmiddels achter de rug. Collega’s uit onze (v)so-scholen hebben op enthousiaste wijze in samenwerking met collega’s van School&Veiligheid in het kader van de monitoring veiligheidsbeleving de beweging ingezet naar preventie op het gebied van sociale veiligheid: een boeiend proces. Zoals u weet is monitoring een wettelijke opdracht, waar de inspectie naar zal kijken.

De deelnemers ontvingen tijdens de bijeenkomst de richtlijn fysiek en/of vrijheidsbeperkend handelen, die in samenwerking  met SSV, NJI en inspectie tot stand is gekomen. (zie bijlage) Deze richtlijn wordt momenteel opgemaakt en zal binnenkort naar alle scholen voor speciaal onderwijs worden verzonden.

Tegelijkertijd heeft er een expertmeeting plaatsgevonden rond veiligheidsbeleving van EMB-leerlingen. Een twaalftal collega’s uit onze scholen is intensief bezig geweest om een compacte set van vragen op te stellen op basis waarvan zicht verkregen kan worden op de veiligheidsbeleving van EMB-leerlingen. Daarbij is ook aan de orde gekomen wat de mogelijkheden zijn om deze vragen in te passen in bestaande werkwijzen, vragenlijsten of instrumenten.  De resultaten van deze expertmeeting zullen worden besproken met de inspectie, die jammer genoeg niet aanwezig was bij de expertmeeting.

De opbrengsten van de experttafele zullen worden verwerkt in een korte handreiking over monitoring sociale veiligheid voor scholen in (v)s(b)o. Ook deze handreiking zal aan onze leden worden verzonden.

Lees hier de aankondiging en data van volgende bijeenkomsten.

Richtlijn vrijheidsbeperkend handelen definitief 180517 -2.pdf