Nieuws Onderwijskwaliteit

SBO De Delta in Appingedam gebruikte KSO om kwaliteit te verbeteren

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is een systeem dat de kwaliteit van het management en onderwijs binnen een school beoordeelt. Het maakt geen statische momentopname, maar laat ook een ontwikkeling zien. Juist daarom kan het goed gebruikt worden om de kwaliteit binnen school te vergroten. Zo gebruikte SBO De Delta in Appingedam KSO om van het predicaat zeer zwakke school af te komen. Met succes.

Annemarie Nienhuis, destijds teamleider op De Delta vertelt hoe ze de kwaliteitsnorm gebruikt heeft om dit te bereiken. "Nadat we een zeer zwakke beoordeling hadden gekregen, hebben we in eerste instantie een didactische kwaliteitsslag gemaakt. Dit deden we met behulp van 'vliegende brigades', een team van zeer ervaren adviseurs op het gebied van begeleiding aan zeer zwakke scholen."

Goed borgen
"Vervolgens hebben we KSO gebruikt om deze verbeteringen ook goed te borgen. De didactische kwaliteit was over het algemeen wel goed, maar er was geen goede doorgaande lijn. Als een teamlid ziek zou worden, dan was de kwaliteit niet geborgd. We zeiden te vaak 'Ja, zo werkt het gewoon', Maar dat is hartstikke subjectief. Met behulp van KSO hebben we de methode en werkwijze vastgelegd. Zodat het ook meetbaar is."

"Door het meetbaar te maken, maak je het objectief en kunnen ook nieuwe docenten, of tijdelijk vervangers daar goed mee werken. Zo is er nu een uitgebreid zorgplan, dat na verloop van tijd ook weer getoetst kan worden. Doen we de juiste dingen op de juiste manier?"

Niet 300 doelen tegelijk
Het is volgens Annemarie Nienhuis heel belangrijk dat je niet alles tegelijk aanpakt. "Niet meteen 300 doelen tegelijk stellen. Dan zie je door de bomen het bos niet meer." "We hebben een verbeterregister gemaakt dat voor iedereen inzichtelijk was en per doel een proceseigenaar toegewezen. Het team werd er alleen bij betrokken als iets in de klas moest gebeuren. Bijvoorbeeld de stappen die je moet zetten om het personeelsbeleid te verbeteren, daar hoef je niet direct het hele team mee te belasten."

Sociale veiligheid
Een ander voorbeeld geeft de voormalig teamleider bij het thema veiligheid. "Als je de uitvraag naar Sociale veiligheid binnen het schoolklimaat bekijkt, dan komt daar een doel uit. Dat koppel je aan leerkracht en begeleiders, waarin ook ons eigen pestprotocol is meegenomen. Na zes weken bekijk je het opnieuw en als het dan wel goed is vink je het af en gaat het uit het verbeter domein en pak je een volgend thema aan."

Tot slot vat Annemarie Nienhuis het belangrijkste nog eens samen: "Ga systematisch te werk. Pak niet alles tegelijk aan en wat klaar is vink je af. En kun je door naar het volgende punt." En zo kon SBO De Delta in Appingedam met behulp van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs het predicaat 'zeer zwakke school' achter zich laten.