Nieuws Onderwijs en Zorg

Prikkelarme schoolagenda 2017-18

De stichting Doe Maar Zo! brengt ook dit jaar weer een prikelarme schoolagenda. Deze agenda is speciaal ontwikkeld voor scholieren met ernstige taal-, spraak- en leerproblemen (ESM) of taalontwikkelingsstoornissen (TOS). De agenda is zeer prikkelarm en hierdoor ook zeer geschikt voor scholieren die veel structuur nodig hebben. De agenda wordt niet alleen door genoemde scholieren gebruikt maar ook leerlingen in het reguliere onderwijs met dyslexie of een autistische stoornis zijn enthousiaste gebruikers.

De agenda is geschikt voor leerlingen tussen de 10 en 20 jaar.

 De agenda is volledig ontwikkeld en afgestemd op de doelgroep. Zo heeft iedere weekdag een eigen kleur en is de datum is te lezen in taal en pictotaal. Prikkels zoals foto’s en andere afbeeldingen ontbreken. Voor de agenda zijn pictogramstickers ontwikkeld. Naast de schoolagenda is er een maandkalender (per jaar en schooljaar), een overzichtelijk plansysteem met gekleurde dagen en magnetische pictogrammen. De stichting is ook uitgever van de Daginzicht agenda voor mensen met geheugenproblemen en/of beginnende dementie, afasie of niet aangeboren hersenletsel (NAH).

De agenda en andere artikelen zijn te bestellen via www.doemaarzo.nl. Prijzen vanaf € 14,95.