Nieuws Arbeidstoeleiding

Voorlichtingsbijeenkomst Wet vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo

Kan een kaderleerling worden geweigerd voor een mbo 4-opleiding? Geldt de aanmelddatum ook voor leerlingen vanuit pro en vso? Hoe wijzigt de doorstroomregeling? Op deze en meer vragen krijgt u tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten antwoord.

Op 1 augustus 2017 treedt de Wet vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo in werking. Mentoren, decanen of beleidsmakers vanuit mbo, vmbo, vso, vavo en pro hebben direct te maken met de uitvoering van deze wet. Om aantwoord te geven op bovenstaande vragen organiseert het ministerie van OCW een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over deze nieuwe wet. En wel op donderdag 15 juni 2017 in Zwolle , dinsdag 20 juni 2017 in Utrecht of woensdag 21 juni 2017 in Eindhoven.
De wet wordt toegelicht, evenals de betekenis ervan voor vmbo, vso, pro, vavo en mbo.

Thema’s die onder meer aan bod komen zijn:

 • Er komt een aanmelddatum van 1 april. Het niet-aanmelden voor 1 april heeft gevolgen voor het toelatingsrecht tot het mbo. Welke gevolgen heeft deze aanmelddatum voor leerlingen, scholen en instellingen?
 • Er wordt een studiekeuzeadvies vastgelegd in de wet. Wat betekent dit voor u?
 • Er komt een toelatingsrecht tot het mbo. Mag een aankomend student nooit meer geweigerd 
worden door het mbo? Zijn de rechten van vmbo-, pro-, vso- en vavo-leerlingen verschillend?
 • Er komt een bindend studieadvies. Wanneer mag een negatief bindend advies gegeven worden 
en onder welke voorwaarden?
 • Waar werkt OCW op dit moment nog aan?


Wanneer:

 • 15 juni 2017 in Zwolle ,
 • 20 juni 2017 in Utrecht en
 • 21 juni 2017 in Eindhoven (alle locaties dichtbij 
station).

Programma:

 • 9.30 Inloop
 • 
10.00 Opening
 • 
10.15 Presentatie hoofdlijnen van de wet
 • 
11.15 Presentatie ‘hoe werkt het in de praktijk’?
 • 
12.00 Lunch tot 13.00, gelegenheid om met elkaar en OCW in gesprek te gaan 


Aanmelden: u kunt zich tot en met 2 juni 2017 aanmelden bij het secretariaat van OCW via m.m.henzing@minocw.nl. Geef bij de aanmelding aan wat uw functie is en van welke school of instelling u bent. 


Lees ook het bericht Ict-voorziening vroegtijdig aanmelden mbo op de tekentafel