Nieuws Onderwijs en Zorg

Leren en Inspireren rondom onderwijs-zorgarrangementen

Hoe financieren en organiseren we onderwijs-zorgarrangementen voor jongeren met complexe gedragsproblemen tussen de 12 en 25 jaar met een IQ tussen 40-70? Die vraag vanuit (v)so Werkenrodeschool in Groesbeek stond op 29 maart 2017 centraal bij de OZA-zmolk leerbijeenkomst (zie ook de aankondiging). In de voorbereiding was de vraag opgeknipt in zes deelvragen. Voor elke deelvraag was een ervaringsdeskundige beschikbaar.
In de bijlage vindt u een verslag vanuit de zes deelvragen.

Zo'n zestig aanwezigen kwamen tot de gezamenlijk conclusie dat alle kinderen zoveel mogelijk de kans moeten krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Het is echter voor ouders en kinderen met een complexe ondersteuningsvraag en scholen en zorgorganisaties die hen ondersteunen, niet altijd vanzelf geregeld. Het onderwijs speelt een belangrijke rol, omdat hier veel kinderen met een complexe ondersteuningsvraag bij elkaar komen. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die samenwerken met zorgorganisaties om aan te kunnen sluiten op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, hebben veel vragen hoe zij de ondersteuning voor de kinderen op een goede manier kunnen organiseren.

Deze vragen hebben onder andere  betrekking op de wijze van en de verantwoordelijkheden rondom financiering door gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingsverbanden. De vele veranderingen in het sociale domein en het passend onderwijs hebben gevolgen voor de inhoud, organisatie en continuïteit van de onderwijszorgarrangementen en de afstemming daarover met de ouders. De scholen en instellingen ervaren dat naast genoemde vragen over de wijze en verantwoordelijkheden van financiering, er erg veel partners (samenwerkingsverbanden, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten) nodig zijn bij het tot stand brengen van arrangementen.

Tijdens de landelijke OZA-zmolk bijeenkomsten die door het LECSO, VOBC en Nji georganiseerd worden komen deze vragen ter sprake en zoeken we antwoorden door kennis en praktijk samen te brengen. We leren met elkaar door praktijkvragen centraal te stellen en onze kennis en ervaring met elkaar te delen. De bijeenkomsten staan open voor alle scholen en instellingen werkzaam met onderwijs-zorgarrangementen die vragen en oplossingen willen delen op gebied van inhoud, organisatie en beleid. Wij en de collega’s uit het werkveld staan open voor vragen en delen van oplossingen en ervaringen. Laat het ons weten als je iets wil delen!

Opbrengst leerbijeenkomst 290317_def (NJi).docx