Nieuws Arbeidstoeleiding

Gedragslijn Regionale samenwerking in de overstap naar het mbo

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado tekenden op 29 mei 2017 een convenant met een gedragslijn rond de kwetsbare overstap van leerlingen van het v(s)o naar het mbo. Op die manier maken zij zich sterk voor een ketengerichte aanpak om iedere jongere een kansrijke onderwijsroute te bieden.

Wie zijn er geholpen met de afspraken in deze gedragslijn?
Ieder jaar stappen ruim 150.000 jongeren over van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Voor het grootste deel van deze groep verloopt de overstap probleemloos, maar voor ongeveer 8000 jongeren niet. Om te voorkomen dat zij buiten beeld raken en zonder startkwalificatie komen te zitten, erkennen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado het belang van structurele samenwerking. Alleen zo kan een sluitende aanpak voor deze jongeren vorm krijgen. De PO-Raad heeft als bestuurlijk belangenbehartiger bijgedragen aan de totstandkoming van deze gedragslijn; mede op basis van de expertise van LECSO.

Daarom hebben de koepelorganisaties in samenwerking met het ministerie van OCW, SZW en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de gedragslijn opgesteld. Hiermee kunnen zij een sluitende aanpak vormgeven. Op die manier blijven jongeren in beeld en krijgen zij de juiste ondersteuning voor hun overstap naar onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan.

In de bijlage vindt u de Gedragslijn.
Hier vindt u filmpjes van de ondertekening van het convenant door vertegenwoordigers van PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado. Zij leggen hierin uit waarom de gedragscode jongeren helpt aan een beter toekomstperspectief.
Hier vindt u een eerder artikel over deze gedragslijn.

Gedragslijn_regionale_samenwerking_in_de_overstap.pdf