Nieuws Onderwijskwaliteit

Doelgroepenmodel

Onlangs zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden over het binnen het speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel (is in alle regiobijeenkomsten aan de orde gesteld). Hierbij werd specifiek gekeken naar een mogelijke aansluiting van het doelgroepenmodel bij de categorie-bepaling in de verlening van Toelaatbaarheidsverklaringen.

We hebben daarbij gezamenlijk een aantal modellen/methoden bekeken, die er op dit moment in het land worden gebruikt: Kennisgroep Speciaal, regio Leiden, Westelijke Mijnstreek, Holland/Rijnland en Zeeland. Bij al deze aanpakken blijkt het doelgroepenmodel goede diensten te bewijzen bij het ‘in beeld brengen’ van het kind met z’n ondersteuningsbehoeften en het gebruik van een ‘eenduidige taal’ in deze materie. De verschillende modellen/methoden kiezen daarna een eigen weg, om te komen tot categorie-bepaling of bekostiging. Verschillende accenten liggen daarbij:

  • Op het kind
  • Op het systeem
  • Op de populatie leerlingen
  • Op het aanbod inclusief de benodigde gelden.

Ook de samenwerkingsverbanden in gezamenlijkheid kijken nu naar deze aanpak(ken). Er gebeurt veel in het land op dit terrein; de  ontwikkeling van ons gezamenlijke ‘doelgroepenmodel’ gaat verder en we hopen, dat we als speciaal onderwijs gezamenlijk dit model kunnen gebruiken bij het duidelijk in beeld/kaart brengen van het kind/de jongere in de ondersteuningsbehoefte.