Nieuws Arbeidstoeleiding

Voortgang Implementatiescan

Een tussenevaluatie van het gebruik van de Implementatiescan heeft positieve resultaten opgeleverd vanuit de huidige gebruikers. In overleg met het NJI werken we nu aan een koppeling met de ‘Participatiemonitor Jeugd’, zodat we én kwantitatieve gegevens én kwalitatieve gegevens hebben, om maximaaal werk te kunnen maken voor deze groep jongeren in een kwetsbare positie.

De stuurgroep voor deze ontwikkeling is vast van plan om door te gaan: Ingrado, Divosa, UWV, SZW, NJI, VOBC, MEE, LECSO, SBB, Ecorys blijven allen enthousiast doorgaan met deze ontwikkeling. Eind juni spreken we weer verder met het ministerie van SZW over deze aanpak.

Daarnaast speelt nu een plan om te komen tot een integrale ‘Top Jongvolwassenen’ op 2 oktober 2017. De situatie van jongeren wordt dan integraal aan de orde gesteld vanuit onderwijs, zorg, arbeid, wonen, financiën, vrije tijd etc. Als LECSO doen we graag mee met deze Top. Meer informatie volgt.