Nieuws Algemeen

Fusietoets

Nog steeds hebben we ook binnen het speciaal onderwijs te maken met de regelingen vanuit de Fusietoets als er sprake is van intensieve samenwerking in de regio (bijvoorbeeld vanuit krimp, nieuw regionaal beleid of anderszins). Op dit moment staan er binnen de regelingen van deze Fusietoets een aantal ‘toetscriteria’, die zeker voor het speciaal onderwijs niet relevant zijn en heel lastig om te kunnen komen tot goede nieuwe verbindingen.

De discussies over deze toets hebben inmiddels opgeleverd dat er wijzigingen komen in deze Fusietoets. De bedoeling is, dat er vóór 1 juli a.s. een aanpassing komt op de regeling. Inhoud zal zijn, dat de genoemde ‘significante belemmeringen’ (evenwichtige spreiding onderwijssoort en marktpositie) niet meer worden gehanteerd voor het so en vso, maar dat de toets an sich wel blijft bestaan. Uiteraard houden wij u middels onze website en nieuwsbrieven op de hoogte hiervan.