Nieuws Passend Onderwijs

Maatwerk-bijeenkomsten

Op dit moment worden er in de verschillende regio’s bijeenkomsten georganiseerd door PO-Raad/VO Raad, LECSO en NJI over allerlei maatwerkmogelijkheden binnen het onderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten worden er voorbeelden getoond, wettelijke regelingen toegelicht en gesprekstafels georganiseerd om elkaar te ondersteunen bij het vinden van de beste vormen voor kinderen/jongeren.

Een greep uit de onderwerpen, die tijdens zo’n gesprekstafel aan de orde komen:

  • ontheffingen in het vakkenpakket van een AVO-school (b.v. ‘Karrenspoor-project’)
  • heel weinig uren naar school (b.v. 3 uren per week) en tóch inschrijven?
  • bepaling ‘leerbaarheid’ en al dan niet naar school gaan?
  • specifieke rol van samenwerkingsverbanden bij vormen van maatwerk
  • rol ‘Klassencontact en/of Webchair’ bij langdurig zieke kinderen
  • good practice-forum van ouders op facebook
  • gedragswetenschappelijk onderzoek: ‘science of safety’ bij zoeken leerplek voor kinderen
  • rol onderwijs in relatie tot zorg (andere cultuur, luisteren, niet weten, leren etc.)
  • inzet Lansbrekers (ouders/gemeenten/onderwijs) bij thuiszitters

De presentaties van de bijeenkomsten zullen worden verzonden naar alle deelnemers en we zullen deze ook opnemen op onze website.