Nieuws Passend Onderwijs

Invlechtingsbijeenkomsten

De ontwikkelingen rond ‘invlechting’ gaan, zoals we eerder meldden, nu aan de hand van het verzamelen van voorbeelden in het land, van ‘good practices’ en van in de praktijk gevoelde knelpunten. Pas daarna zal er bezien worden, of er wetswijziging noodzakelijk is.

In dat kader zijn er nu een tweetal Handreikingen uitgebracht (1e Handreiking juni 2016, 2e Handreiking Februari 2017), zijn er aantal landelijke bijeenkomsten georganiseerd, zijn er mogelijkheden voor ondersteuning, is er onderzoek verricht (m.n. so/sbo), wordt er onderzoek gestart voor vo/vso en wordt er op 19 september 2017 weer een landelijke bijeenkomst georganiseerd, speciaal voor vo-vso.

Op 21 september is een landelijke bijeenkomst gericht op samenwerking so-sbo-bao.