Nieuws Onderwijs en Zorg

Jaarcongres LVB

In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd.
Daarnaast is de problematiek van deze groep steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat LVB’ers zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Op het 8e LVB-congres (Gedragsproblemen-Verslaving-Criminaliteit) op 12 september 2017 staat deze problematiek centraal.
Het congres wordt gehouden in de Buitensociëteit in Zwolle.
Klik hier voor meer informatie.
En hier kunt u zich aanmelden.