Nieuws Arbeidstoeleiding

Werkateliers nieuw vmbo

Ook het vso krijgt te maken met nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Vanaf 1 augustus 2017 kunnen die programma’s ingevoerd worden. Vso-scholen kunnen hierbij tegen specifieke vragen en problemen aanlopen. Speciaal voor het vso organiseert de Stichting Platforms VMBO opnieuw vier series werkateliers. Doel hiervan is samen kennis op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en vooral van elkaar te leren, want waar de één een vraag heeft, heeft de ander vaak een oplossing.

Eén serie werkateliers bestaat uit drie achtereenvolgende bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat u bij inschrijving alle drie de bijeenkomsten volgt. Wisseling tussen collega’s is niet wenselijk, maar u mag wel met meer mensen uit één school/locatie komen.

Tijdens de werkateliers staat het nieuwe vmbo centraal: wat kan, wat moet en wat mag en hoe kun je daar vorm aan geven, zijn vragen die aan de orde komen. Voor een deel bepalen de deelnemers de inhoud van de bijeenkomsten. Onderwerpen die niet aan de orde komen zijn: de cao- voor vso, bevoegdheden, ontvlechting en dergelijke.

Werkateliers duren telkens van 15.00 tot 18.30 uur met aansluitend een broodmaaltijd.
Kosten € 50,- per persoon
Inschrijven kan hier.
De werkateliers zijn gevalideerd door het register leraar. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat.

Locatie

1e ronde - 2017

2e ronde - 2017

3e ronde - 2017

Planetarium Zuid Oost Amsterdam

27 september

18 oktober

13 november

Gele Kegels Eindhoven

2 oktober

24 oktober

16 november

La Vie Utrecht

4 oktober

25 oktober

22 november

Nieuwe Buitensocieteit Zwolle

9 oktober

30 oktober

29 november