Nieuws Passend Onderwijs

Werken aan inclusie. Het speciaal onderwijs is al begonnen!

In het juni nummer van het Passend Onderwijs Magazine staat een interview met onze collega's Corine van Helvoirt en Albert Boelen. 'Werken aan inclusie. Het speciaal onderwijs is al begonnen!'

"In 2014 hebben Corine van Helvoirt en Albert Boelen als beleidsadviseurs van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, samen met een aantal bestuurders, directeuren en ib\'ers uit het speciaal onderwijs de uitdaging opgepakt om eens buiten Nederland te gaan kijken hoe het daar met passend en inclusief onderwijs gaat. Eerst naar Canada en twee jaar later met een breder samengestelde groep naar Schotland."

Lees de rest van het interview in de bijlage.
Het filmpje Meedoen waar in het interview aan gerefereerd wordt is hier te zien.

2017-0194.pdf