Nieuws Passend Onderwijs

Bijeenkomst vso-besturen over aangesloten lidmaatschap VO-raad

Op maandag 26 juni 2017 van 15.00 uur tot 16.30 uur vindt er een eerste bijeenkomst plaats voor vso-besturen in het kader van het aangesloten lidmaatschap van de VO-raad. De bijeenkomst vindt plaats in Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht.
 
Tijdens deze bijeenkomst wil de VO-raad met vso-besturen in gesprek over de mogelijkheden van het aangesloten lidmaatschap binnen de structuur van de VO-raad. Uitgangspunt daarbij is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs en een dekkend netwerk in alle regio’s in Nederland.
 
De volgende vragen komen aan de orde:
•          Hoe zorgen we voor een optimale uitwisseling (kennisdeling) tussen het vso en het vo?
•          Hoe dragen we zorg voor de communicatie tussen de aangeslotenen en het bestuur van de VO-raad?
•          Hoe kunnen we in onze belangenbehartiging ook uw belangen meenemen?
•          Hoe kunnen we in onze dienstverlening ook het vso van dienst zijn?
•          Hoe kunnen we zo goed mogelijk de expertise van het vso benutten binnen passend onderwijs?

Samenvattend: op welke manier kan het aangesloten lidmaatschap van de vso-besturen een bijdrage leveren aan het samen verder ontwikkelen van passend onderwijs?
U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst via secretariaatbeleid@vo-raad.nl.