Nieuws Passend Onderwijs

Samen naar School klas Nijmegen opent deuren

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding in de praktijk vorm? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Op 30 juni opent de Samen-naar-School-klas in Nijmegen haar deuren.

In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap gescheiden. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op school, volgen kinderen met een handicap onderwijs met lotgenoten. Stichting Liz brengt hier verandering in met een bijzondere klas voor kinderen met een beperking binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat met zorg en ondersteuning en waar mogelijk doen ze mee met de andere leerlingen. Er is een interactieve presentatie en een bezoek aan de Samen naar School klas van Stichting Liz.

Deze open dag is onderdeel van de estafette Onderwijs-Jeugdhulp. Het biedt een mooie kans om te kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. De uitnodiging is gericht aan beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en samenwerkingsverbanden onderwijs. De initiatiefnemers voor de estafette zijn PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi en ministeries OCW en VWS.

Bekijk hier de uitnodiging. En hier kunt u zch aanmelden.