Nieuws Passend Onderwijs

Aandacht voor Speciaal Onderwijs bij Masters in Education Fontys Hogescholen

Tijdens de conferentie 10XBETER! op woensdag 7 juni te Tilburg toonden de tien genomineerden voor de Onderzoeksprijs 2017 de opbrengsten van hun onderzoeken aan geïnteresseerde beroepsgenoten. Na een zorgvuldige procedure waren de tien studenten geselecteerd uit een duizendtal afstudeerders voor een masteropleiding. Drie onderzoeken hadden een directe link met ons werkveld.

Stefan de Crom boog zich over de vraag hoe ambulant begeleiders beter toegerust hun taak kunnen uitvoeren binnen het passend onderwijs. 'Ambulante begeleiders toerusten op handelingsgericht arrangeren'
Linda van de Hoef vroeg zich af hoe leerkrachten beter kunnen samenwerken met ouders maar vooral met de kinderen met ass zelf.
Judith Slabbers onderzocht de samenwerking jeugdhulpverlening en school.

In de bijlage leest u een samenvatting van deze drie onderzoeken.

Stefan de Crom.png

Linda van de Hoef.png

Judith Slabbers.png