Nieuws Onderwijs en Zorg

Kamervragen over EMB-kinderen

Paul van Meenen, kamerlid voor D66 heeft op 15 juni vragen aan de minster van OCW gesteld over onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte kinderen. Hij stelde de vragen naar aanleiding van het artikel Onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte kinderen: 'rechtsongelijkheid in passend onderwijs'. Het artikel verscheen begin juni op de site van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Paul van Meenen wil van de minister weten of het klopt dat het ene samenwerkingsverband in het speciaal onderwijs andere toelaatbaarheidsverklaringen afgeeft dan het andere samenwerkingsverband? Zo ja, hoe kan het dat er sommige samenwerkingsverbanden in het speciaal onderwijs zijn die toelaatbaarheidsverklaringen afgeven tot 20-jarige leeftijd en andere samenwerkingsverbanden tot 16-jarige leeftijd? Vindt u dit verschil wenselijk?

Alle door Paul van Meenen gestelde vragen vindt u hier