Nieuws Algemeen

Inspiratiemiddag Bazen Verbazen - de Grote Finale

Maas theater en dans werkte afgelopen anderhalf jaar samen met Diversion, CNV Jongeren en VNO-NCW aan een landelijk cultuureducatieproject Bazen Verbazen. Een project om leerlingen van praktijkscholen en uit het speciaal onderwijs zichzelf te laten ontwikkelen en empoweren via kunst- en cultuureducatie. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kregen tools aangereikt om zichzelf op een nieuwe, creatieve manier te presenteren aan potentiele werkgevers.

Naar aanleiding van dit project vindt er op maandag 26 juni een inspiratiemiddag plaats over cultuureducatie in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze middag wordt georganiseerd vanuit het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.) 

Vanuit een gemeenschappelijk gevoel dat er ontzettend veel geleerd is over en met elkaar, vinden de betrokkenen bij dit project het belangrijk om alle ervaringen te delen met anderen en te kijken wat we met deze ervaringen kunnen in de toekomst.

Programma:

  • 12.45 u  Inloop
  • 13.15 u  Welkom door Babs Gons, host van de middag
  • 13.30 u  Inleiding project Bazen Verbazen door Els van der Jagt, theatermaker en een van de docenten van het project
  • 13.45 u Korte film van Marjolein Boonstra, over het Bazen Verbazen project op De Wissel Goes
  • 14.00 u Lezing van Mark Mieras, wetenschapsjournalist
  • 14.30 u  pauze
  • 15.15 u  Presentatie; compilatie van de 10 Bazen Verbazen presentaties
  • 15.30 u  In gesprek met de deelnemende jongeren
  • 15.55 u  Panelgesprek; hoe kunnen we kunst- en cultuureducatie steviger verankeren in de praktijkscholen en het voortgezet speciaal onderwijs?
  • 16.30 u  Netwerkborrel; wie opereert in welke regio? Kunnen we al regionale plannen smeden?

Datum en tijd: 26 juni 2017, 13:00 uur tot 17:00 uur
Locatie: Maaspodium, Rotterdam
Aanmelden: info@bazenverbazen.nl