Nieuws Algemeen

Vragenlijst ervaringen van mensen met beperking op gebied van onderwijs

Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan wonen, werken en een opleiding volgen. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Het College voor de Rechten van de Mens ziet erop toe dat de overheid dit verdrag naleeft.

Daarom onderzoekt het College wat de ervaringen zijn van mensen met een beperking op het gebied van:

  • Onderwijs
  • Werk
  • Zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving
  • Toegankelijkheid

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die zelf ervaring hebben met leven met een beperking, OF een kind hebben met een beperking. Deelname aan het onderzoek is volledig anoniem.
U kunt hier de vragenlijst vinden en invullen.
Er is ook een mogelijkheid de vragenlijst telefonisch te laten afnemen. u kunt dan het volgende nummer bellen: 030-88 83 888.